Site Navigation

inovarteendless possibilities

Приближни пресметки

 • Декоративен Камен

 • Гипсени Лајсни

Побарајте понуда!

Ве молиме во целост потполнете ги бараните информации.

 • Одберете тип на декоративен камен:

 • Количина во м2: *

 • Град: *

 • Лице за контакт: *

 • Телефон: *

  Валиден формат: +389 7XXXXXXX

 • Коментар: *

Побарајте понуда!

Ве молиме во целост потполнете ги бараните информации.

 • Одберете тип на лајсна:

 • Количина во м' : *

 • Град: *

 • Лице за контакт: *

 • Телефон: *

  Валиден формат: +389 7X XXX XXX

 • Коментар: *

Намена

Декоративниот камен е наменет за обагање на внатрешни површини и служи како верна имитација на природниот камен.

Димензии

Должина (cm) Висина (cm) Дебелина (cm) Тежина (kg) Површина (m2) кол. м2/маса м2
27.5 9.5 2 - 2.5 0.8 0.026125 38/31

Изглед

2013 ИНОВАРТЕ ДООЕЛ

Сите права задржани.

ИНОВАРТЕ ДООЕЛ

ул. Егејска бр. 9,
1430 Кавадарци,
Р. Македонија
Т: 043 416 774
М: 070 736 162
Е: info@inovarte.com.mk