Site Navigation

inovarteendless possibilities

За нас

Иноварте е млада компанија, со седиште во Кавадарци, во сопственост на основачот и управител Ристе Самарџиев. Основана е во Септември 2012 година, постои веке две години како независна компанија со сопствен приватен капитал. Нивната примарна задача е изработка на материјали за уредување и подобрување на квалитетот на просторот во кој живееме и кој не опколува. Активно работи во оваа област со свој квалитетно обучен кадар.

Иноварте до сега има успешна соработка со Општините на Гевгелија, Демир Капија и Кавадарци каде што има изработено:

  • 1. Реконструкција на стариот теарат во Гевгелија
  • 2. Ограда на мостот на Луда Мара во Кавадарци
  • 3. Изработка на постамент за споменик во Кавадарци
  • 4. Изработка на наменски сувенири за општина Демир Капија

Како и успешна соработка со повеќе приватни инвеститори